Hotel Kyjev a.s.

Rating a informácie o Hotel Kyjev a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Hotel Kyjev a.s. 42111 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 394. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9540% spoločností je horších ako Hotel Kyjev a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Hotel Kyjev a.s." href="http://hotel-kyjev.sk-rating.com/">
   <img src="http://hotel-kyjev.sk-rating.com/hotel-kyjev.png" width="150" height="25" alt="Rating Hotel Kyjev a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Hotel Kyjev a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia